Meg i bok, første kjøper

Fra boka Your Next Door Neighbour is a Dragon, brukte “look inside”-funksjonen for å finne utdraget. Har enda ikke fått boka da, selv om jeg var den første! (Merk: Han laget en acknowledgements-del hvor han takket alle de første som forhåndsbestilte boka)

This entry was posted in Bok, Rudi i media and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Meg i bok, første kjøper

  1. Eivind says:

    Oi, denne har eg ikkje sett før!
    Kvifor er lei seg om Noreg?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *