Kunstnar: Joseph Ducreux

Det eit velkjent faktum at for 200-300 år sidan så var alle kjedelege. Av maleriar så var det stort sett kjedelege portrettar – men nok kunsthistorie. Joseph Ducreux (1735 — 1802) er eit unntak, han er den kulaste malaren som nokon gong har eksistert. Trykk for å lese meir.

Du vil kanskje ha bevis? Vel, her er beviset. Dette er eit sjølvportrett frå ca. 1793:

13381_p0001058.001

Eg seier igjen: 1793! (Henta frå her)

Han var interessert i fysiognomikk, som, for å seie det med egne ord, er: “betegnelsen på et system som omhandler forholdet mellom menneskers ytre særpreg og deres indre egenskaper”

Her er endå eit eksempel:

12dd2eebacc626141049631e02f54dc9796473bd

Sjølvportrett frå 1783. (Henta frå her)

Men stort sett så malte han kjedelege portrettar, blant anna av Marie Antoinette. Då blei han baron. Tjohei.

Endå eit bilde, dette er ikkje eit sjølvportrett. Trur eg.

Le Discret

Le Discret, (henta frå her)

For meir info, sjekk wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Ducreux

This entry was posted in Kunstner and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Kunstnar: Joseph Ducreux

  1. BestJaclyn says:

    I see you don’t monetize peefy.net, don’t waste your
    traffic, you can earn additional cash every month.
    There is one good way that brings decent money, you can google
    it: money making by bucksflooder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *