Tyveri i fremtiden

Mens jeg traska rundt på jobb i dag tenkte jeg på hvordan folk er redde for å si på facebook/twitter/Internett hvor de er, for da kan tyver rane hjemmene deres. Jeg vil her argumentere for at utviklingen av “eiendeler” vil gjøre denne frykten mindre reell.

Først vil jeg dele eiendeler i to kategorier: Bruksting og pynt. Bruksting er eiendeler man bruker for et praktisk formål. I dag kan vi si at TV, bil, sjampo, mat, servietter, DVD-plater og bøker er bruksting. Pynt er ting man har på grunn av affeksjonsverdien. I dag gjelder det f.eks.  pynt, fotballkort, serviettsamlingen og kunst. Grunnen til at jeg tok med servietter i begge kategorier er for å vise forskjellen. Servietter bruker man for å tørke seg rundt munnen. Serviettsamlingen er pynt, og har kun den verdien du selv gir den.

En antakelse: I fremtiden vil all video, audio, bilder og tekst streames, og ikke lagres hos hver enkelt. Spill og programvare vil også streames, det vil si at den kraftige maskinvaren som kreves for å kjøre et program vil ligge et annet sted, men via lynraske nettverk vil du få tilnærmet umiddelbar respons på det du gjør. Altså: I fremtiden vil maskinvaren utelukkende være et verktøy for å få tilgang til nettet. Nettverk-maskin. Og om man går etter dagens priser vil disse trolig være billige. Det som vil koste er tilgang til det man ønsker på nettet, som igjen knyttes til din brukerkonto.

Dette vil forandre på hvilke eiendeler som er i hvilken kategori. Filmer, bøker og plater vil alle gå fra bruksting til pynt. De kan brukes, men det er ikke formålet med dem. Det at man åpner en flaske med et maleri gjør ikke at maleriet er en bruksting. Av maskinvare trenger man kun netterverk-maskiner. I tillegg står hvitevarer, klær, mat, hygiene-produkter og transportmiddel som bruksting – om det ikke her også skjer forandringer (som det nok vil gjøre).

Pynt vil fortrinnsvis bestå av ting man har for pynt (bøker, malerier, nips) og ting som har en særlig personlig verdi (leker fra barndom, signert bilde av Lille Marius, osv.). Begge disse kan ha en høy pengeverdi, i motsetning til brukstingene, og vil derfor være mer attraktive for tyver. Men stort sett vil det ha en lav pengeverdi.

Poenget mitt er: Å rane privathjem vil bli mindre fruktbart, og trolig skje i mindre grad. Mange eiendeler vil være digitale, og for å stjele dem må man stjele din identitet. Bruksting vil (stort sett) ikke være interessant å stjele, mens pynt kun er interessant i spesialtilfeller. Tyveri vil foregå digitalt, noe som gjør at det er lettere å få tilbake det man har mistet. Det vil være tryggere å forlate hjemmet ditt ulåst.

Noen som kan komme på innvendinger? Eller har argumenter på hvorfor dere tror det ikke vil bli slik?

(Ps: Jeg mener ikke noe vondt når jeg sier at bøker og plater vil bli pynt, og jeg vet at det for mange ikke er ønskelig. Jeg tror at mange vil fortsette å bruke bøker og plater, men det er fremdeles pynt.)

This entry was posted in Observasjon. Bookmark the permalink.

One Response to Tyveri i fremtiden

  1. Kjetil says:

    Gleder meg til den dyre sofaen min blir lagret i skyen, og jeg kan chille hjemme i nettverkssofa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *