Tag Archives: æresord

Heimtuntelegramma 4: Februar

Nest sist i serien med oppdateringer frå mitt år på folkehøgskule kjem “Heimtuntelegramma 4: Februar”! Har luka ut ein del som ikkje var relevant.

Posted in Heimtun | Tagged , | 1 Comment