Ordtak/uttrykk og moralsk forfall

Jeg har aldri likt uttrykket “Unntaket som bekrefter regelen”. Grunnen er at jeg ikke har forstått det. Egentlig betyr det at om det finnes et unntak så finnes det en regel som unntaket refererer til (kilde: Engelsk wikipedia). Eksempel: Voldsfilmer er ikke tillatt før klokken 22:00. Dette unntaket bekrefter at det er en “regel” som sier: Voldsfilmer er tillatt etter klokken 22:00.

Grunnen til at jeg ikke liker uttrykket er at det blir skjelden brukt slik. Min erfaring er at det blir brukt for å bortforklare noe som ikke kan forklares. Tullete eksempel:
– Alle mine klinkekuler er gule!
– Den klinkekulen er grønn.
– Det er unntaket som beviser regelen.

Dette fikk meg til å tenke på makten som kan ligge i ordtak og uttrykk. Et engelsk ordtak som blir brukt ofte er “You can’t make an omelette without breaking a few eggs.” – dvs. for å oppnå et mål må man ødelegge eller ofre noe. Uttrykket blir brukt omtrent som en unnskyldning for handlinger, da målet rettferdiggjør midlene.

Ordtak og uttrykk som dette fungerer fordi de er velkjent, og/eller fordi de er umiddelbart logiske. Mitt første eksempel er ikke umiddelbart logisk (for meg i alle fall!), mens de andre er på overflaten helt grei. Man må knuse egg for å lage omelett. Men om ordtakene blir allment akseptert fører det også, på et vis, til at innholdet blir allment akseptert. Å hevde at man må knuse egg for å lage omelett kan bli brukt som unnskyldning for fryktelige handlinger, så lenge den som utfører handlingen mener at målet er verdt det. Tenk terrorisme osv.

Her kommer egentlig tanken jeg liker: Ved å innføre nye uttrykk og ordtak kan man endre moralsynet til deltakerene i et språksamfunn. Satt på spissen: Om man fant et treffende, umiddelbart logisk ordtak som refererer til “Mord er greit på torsdag.”, og det ble akseptert og innført i språket, vil det kunne før til at folk vil tenke at det er greit å morde på torsdager. Jeg ser for meg dette som et scenarie for en dystopisk historie hvor språksmeder har vridd samfunnets moraler etter sine behov.

Og husk: Regler er til for å brytes.

This entry was posted in Observasjon. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *